1. Yazar T, Basarir K, Derincek A. Travma sonrasında siringomyeli gelişen bir olguda geç dönemde dekompresyon. Acta Orthop Traumatol Turc. 2005; 39(2):172-175.

2. Özalay M, Şenköylü A, Benli T, Uysal, M, Derincek, A, Altun N. Ciddi koronal ve sagittal omurga deformitelerinde posterior tam vertebral kama rezeksiyon (domaniç osteotomisi) sonuçları. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2008; 19 (2), 111-121.

3. Derincek, A, Balçık C., Çınar, M., Uysal, M., Özalay, M. Yetmezlik gelişen sakral vidaların kurtarılması: Ala vidaları, büyük pedikül vidaları ve polimetilmetakrilat ile güçlendirilmiş pedikül vidalarının biyomekanik olarak karşılaştırılması. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2009; 20 (1), 3-10.

4. Özalay M, Derincek A, Karaeminoğulları O, Uysal M, Ersözlü S, Çınar M. Kompleks lumbar spinal stenoz nedeniyle dekompresyon ve füzyon uygulanan hastalarda perioperatif risk faktörleri. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2009; 20(1), 25-30.

5. Derincek, A., Çınar, M, Özalay, M. Akpınar Sercan. İnsan ve dana vertebrasının anatomik karşılaştırılması: Birinci sakral omur pedikülünün morfolojisi. Journal of Turkish Spinal Surgery. 2009; 20 (3), 3-9.

6. Çınar M, Akpınar S, Derincek A, Beyaz S, Uysal M. Elastofibroma Dorsi: Nadir görülen bir omuz ağrısı nedeni. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009; 43(5):431-435.

7. Cinar BM, Akpinar S, Hersekli MA, Uysal M, Cesur N, Pourbagher A, Derincek A. Hamstring tendon otogrefti ile yapılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda iki farklı tespit yönteminin femoral kemik tünel genişlemesi ve klinik sonuçlar üzerine etkisi.. Acta Orthop Traumatol Turc. 2009;43(6):515-521.

8. Derincek A, Özalay M, Çınar M, Uysal M. Tüberkülöz spondiliti tanısı ile anterior torakotomi ve posterior enstrümantasyon yapılan hastada dalak rüptürü. Journal of Turkish Spinal Surgery 2010; 21 (1): 73-78.

TÜM YORUMLAR