Omurga Enfeksiyonları (Spondilodiskit)

Omurga enfeksiyonları; en sık bel bölgesinde (lomber) ortaya çıkar; sırt ve boyun omurgası daha nadir tutulur. Omurgada enfeksiyona neden olan ajan; bakteri, virüs veya mantar kökenli olabilir. Bu mikroorganizmalar kemiği, diski veya omurilik sinir zarını tutabilir. Sebep olan mikroorganizma, kan yoluyla veya çevre organlardan direk yayılma yoluyla omurgaya ulaşır. Bir diğer sebep de omurga ameliyatları sonrası gelişen enfeksiyonlardır. Daha önceden geçirilmiş ve özellikle metalik vidalar uygulanmış hastalarda mikroorganizma daha kolay tutunacak yer bulduğu için enfeksiyon riski artar. İdrar yolu veya solunum yolu enfeksiyonları özellikle yaşlı, düşkün hastalarda kolayca omurgaya yayılabilir. Şeker hastaları, diyaliz hastaları ve sürekli damardan ilaç uygulanan hastalarda, AİDS ve kanser hastalarında enfeksiyon riski normal popülasyona göre daha yüksektir. Ayrıca çiğ süt ve süt ürünleri tüketen ve hayvanlarla teması olan kişiler de Brusella bakterisine bağlı oluşan enfeksiyonlar için risk altındadır.
Hastalar bel ağrısı ve ateş ile sıklıkla doktora başvurur. İleri vakalarda enfeksiyonun sebep olduğu bası nedeniyle bacak ağrısı veya bacakta güçsüzlük gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir. Hastanın muayenesinde bel bölgesinde hassasiyet vardır. Ameliyat sonrası ortaya çıkan enfeksiyonlarda yara yerinde şişlik, kızarıklık ve akıntı olabilir.
Enfeksiyon şüphesi olan hastalarda; kan tetkikleri (tam kan tetkiki, CRP, sedimentasyon hızı) ve görüntüleme yöntemleri (direk grafiler, BT, MR ve sintigrafi) ve kültür (kan, idrar ile yara yeri kültürleri) alınarak tanıya ulaşılmaya çalışılır. Brucella ve Tüberkülozdan şüphe edilen olgularda bu mikroorganizmalara yönelik özel testler uygulanır. İdrar ve kan kültürüne ek olarak hastalarda tanı ve uygun antibiyotik kullanımı için direk enfeksiyon bölgesinden yani omurgadan iğne biyopsi ile kültür örnekleme yapılır.
Kültür sonucuna göre etken mikroorganizmaya uygun antibiyotik tedavisine geçilir. Bu tedavi ağızdan tablet, damar veya kas içine iğne tedavisi şeklinde olabilir. Bunu belirleyen mikroorganizmanın enfeksiyon yapma gücüdür. Tedavi süresi yine etkene göre 3 hafta ile 3 ay arasında değişebilir.
Eğer antibiyotik tedavisine cevap alınamazsa, hastalık ilerlerse, enfeksiyona bağlı sinir basısı oluşursa, omurgada oluşan hasara bağlı kırık oluşmussa; enfeksiyon cerrahi yolla tedavi edilir. Cerrahi olarak enfekte dokular ve kemik çıkarılır. Eğer bu temizlik işlemi sonrası omurgada instabilite dediğimiz yük taşıma özellikleri bozulacaksa; bu durumda omurganın taşıma özelliğini arttırmak için vida ve metal çubuklar ile destekleme yapılır.
İyi tedavi edilmemiş enfeksiyonlar omurgada ilerleyici harabiyete neden olarak kamburluğa kadar giden şekil bozuklukları yaratabilir. Bu durumda başka cerrahi tedaviler gelişebilir.

Omurga Enfeksiyonları (Spondilodiskit)
Hakkında Bilgi Alın

Aşağıdaki form aracılığıyla iletişim bilgilerinizi bize iletin, ek kısa sürede size dönüş yaparak sağlık durumunuzuz ile ilgili değerlendirmeyi birlikte yapalım.

TÜM YORUMLAR